Tervetuloa Walesinterrierikerho ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen!

Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: su 2.4.2023 klo 17.00
Paikka: Teams-kokous, ilmoittaudu etukäteen (27.3.2023 mennessä) walesinterrierikerho@gmail.com

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan vaalit
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edeltävänä kalenterivuonna
4. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
5. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
6. Jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä
7. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
8. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
– Jalostustoimikunta
– Näyttelytoimikunta
– Agilitytoimikunta
9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit
10. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimikaudelle
11. Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
– Silmätarkastustuki ja luonnetestituki
– HSKP:n edustajan valinta ja hänen varahenkilön valinta
– Vuoden walesinterrieri kilpailujen sääntöjen päivitys; lisätään vuoden kasvattaja kilpailu
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Vuoden voitokkaimpien koirien palkitseminen