Geenitutkimus

Geenitutkimus antaa uutta tietoa sairauksia aiheuttavien geneettisten muunnosten esiintymisestä rodussamme. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä koirien jalostuksessa että eläinlääketieteellisessä diagnostiikassa. Koska rotumme on pieni, on kansainvälinen tutkimus käytännössä ainoa mahdollisuus toteuttaa erilaisia projekteja rodussamme. Primaarin linssiluksaation aiheuttava geenivirhe on jo löydetty ja tulevaisuudessa toivomme apua myös muiden sairauksien ilmenemisen ehkäisyyn rodussamme. Seuraavassa muutama kansainvälistä yhteistyötä laajalti tekevä taho, joiden tutkimuksiin rohkaisemme kaikkia osallistumaan.

Koiran geenit -hankkeet

Näytteet geenipankkiin (Koiran geenit)

Koiran geenit –geenipankkiin on kerätty yhteensä 75 (tilanne 6.2.2018) walesinterrierin näytteet. Geenipankkia hyödynnetään Helsingin yliopiston eläinlääketieteen tutkimuksissa ja eri maiden yliopistojen välisissä yhteistyöprojekteissa. Yleisluonteinen näytteiden kerääminen on nyt lopetettu. Tärkeää on, että koirien terveystiedot ovat ajan tasalla, joten huolehdithan terveystietojen päivityksistä omalta osaltasi!

Koiran geeneillä on edelleen useita erilaisia projekteja monissa roduissa. Toivomme sairaiden yksilöiden DNA-näytteitä (kerholle ilmoittamisen lisäksi) lähetettäväksi Koiran geenit -projekteihin, erityisesti jos koirasi sairastaa:

atopiaa

glaukoomaa

primaaria linssiluksaatiota

munuaisen vajaatoimintaa

Legg Perthestä

Mitä enemmän lähetämme sairaiden koiriemme näytteitä, sen todennäköisempää on että sairauden aiheuttava geeni/geenit saadaan määriteltyä.

Käyttäytymiskysely (Koiran geenit)

Tällä hetkellä menossa on suuri käyttäytymiskysely (siirtynyt petsofiin 2018), johon toivotaan vastauksia erityisesti niistä koirista, joiden verinäyte on jo lähetetty DNA-pankkiin.

Pentuiän kuolleisuuden tutkiminen (Koiran geenit)

Toinen mielenkiintoinen tutkimus liittyy pentuiän kuolleisuuteen. Projektiin etsitään pentueita, joihin syntyy kuolleita, oireilevia tai epämuodostuneita pentuja. Tätä aluetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu ja pentukuolemien syistä ei ole juurikaan tietoa olemassa.

MyDogDNA-geenitesti

Lisäksi koirasta voi teettää  MyDogDNA-geenitestin. Siinä analysoidaan liki 200 erilaista ominaisuutta jokaisesta testattavasta koirasta. Näytteen voit itse ottaa koiran posken limakalvolta.

MyDogDNA® 2016 sisältää perimänlaajuisen analyysin, joka antaa tietoa ja testituloksia monenlaisille periytyville ominaisuuksille.

Testiin kuuluu

  • Perinnöllisten sairauksien testipaneeli, mm PLL (primaari linssiluksaatio)
  • Perimänlaajuisesti mitattu monimuotoisuus (%) ja vertailua eri maiden kantojen välillä
  • Ulkomuoto-ominaisuuksien testipaneeli

Rotuamme koskevaa uutta tietoakin on jo tällä testillä saatu. MyDogDNA-testi on löytänyt amerikkalaisista walesinterriereistä samaa geneettistä varianttia, joka irlanninterriereillä ja kromfohrländereillä aiheuttaa päkiänkovettumatautia. Suomalaisissa walesinterriereissä ei vielä tätä mutaatiota ole tavattu, mutta testattuja koiria on ollut vähän.