Korvaus silmätarkastuksista ja luonnetesteistä

Osallistuthan tiedonkeruuseen!

Walesinterrierikerho ry:n jalostustoimikunta haluaa kerätä tietoa rodun yksilöistä kasvattajien jalostusvalintojen tueksi. Mahdollisimman monen yksilön toivotaan käyvän kokeissa ja tarkastuksissa. Myös “kotikoirien” tulokset ovat erittäin arvokkaita ja kaivattuja. Kerhon vuosikokouksessa on päätetty korvata osa virallisen silmätarkastuksen kuluista (korotettu 2016) sekä luonnetestistä tai MH-luonnekuvauksesta alla olevien ehtojen täyttyessä. Korvausten toivotaan innostavan osallistumiseen.

Silmätarkastukset

Silmätarkastuksen tekee silmätarkastuseläinlääkäri. Tarkastuksesta korvataan 20 euroa erillisestä pyynnöstä. Korvauksen saamiseksi pitää sekä silmäpeilaus että gonioskopia olla tehtynä. Gonioskopiasta pitää muistaa mainita aikaa eläinlääkärille varattaessa, se on erillinen tutkimus. Kaikki silmätarkastuseläinlääkärit eivät tee gonioskopiaa. Korvaus suoritetaan vasta, kun silmätarkastuslausunto on saapunut kerhon sihteerille. Korvaus maksetaan kerhon jäsenelle. Koiran tulee olla joko rekisteröity Suomeen tai tarkastettu ulkomailla ECVO:n kaavaketta käyttäen. Tulos tulee toimittaa kerhon käyttöön.

Kahdeksan vuotta täyttäneiden koirien silmäpeilauksesta korvataan myös 20 euroa. Tällöin ei vaadita gonioskopiaa. Muutoin ehdot ovat samat. Kennelliitto pitää listaa virallisia silmälausuntoja antavista eläinlääkäreista.

Luonnetestit ja -kuvaukset

Walesinterriereiden luonteista pyritään saamaan laajemmin tietoa. Vuosikokouksessa päätettiin tukea myös luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa käymistä. Kuluista korvataan 10 euroa, kun tulos on saapunut kerhon sihteerille.

Testien ja kuvausten kalenteri (Suomen Palveluskoiraliitto)

Tuen maksu

Korvauspyynnöt lähetetään kerhon rahastonhoitajalle vuoden kuluessa tutkimuksesta tai kokeesta:

walesinterrierikerho@gmail.com

Kiitos osallistumisestasi!